SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK

 

Wyciąg ze Statutu Fundacji „Bezpiecznie Do Celu”
Cele i zasady działania Fundacji  

 

Celem fundacji jest działanie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które ma gwarantować rozwój jednostki i poczucie sprawiedliwości społecznej, a w szczególności :

1. Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych, zdarzeniach losowych i ich rodzinom.
2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obiektach i placówkach oświatowych oraz innych.
3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.
4. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
5. Edukacja i reedukacja uczestników ruchu drogowego i innych zagrożonych osób.
6. Wspieranie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z rozwojem technologii informacyjnej (IT) .
8. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym.
9. Prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
10. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna.
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportowych zdolności dzieci i młodzieży.

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

1. Udzielanie informacji w zakresie praw i obowiązków stron w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.
2. Udzielanie pomocy w sporze z ubezpieczycielem.
3. Udzielanie wsparcia o charakterze finansowym w różnych formach, a w szczególności poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, ponoszenie określonych kosztów i wydatków.
4. Popularyzację zasad ruchu drogowego wśród użytkowników dróg.
5. Popularyzację doskonalenia techniki jazdy.
6. Wspieranie wszelkiej edukacji komunikacyjnej.
7. Prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, odczytów i podobnych spotkań.
8. Organizowanie i prowadzenie szkół, placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych,
9. Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych.
10. Organizowanie i wspieranie udziału dzieci i młodzieży w obozach i wycieczkach.
11. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
12. Wspieranie działań na rzecz popularyzacji pomocy przedlekarskiej.
13. Działalność w zakresie pomocy zdrowotnej w szczególności zakup leków i środków medycznych, organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w tym w ośrodkach i placówkach zagranicznych.
14. Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom dla wzmocnienia ich możliwości pozyskiwania środków na realizację wspólnych celów statutowych.
15. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbierania środków finansowych i rzeczowych na rzecz Fundacji.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych.
17. Organizowanie zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskanie środków finansowych.
18. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie objętym celami fundacji.

 

 Cały statut Fundacji "Bezpiecznie Do Celu"

Przydatne linki

Zapraszamy do zakładki przydatne linki.

Wykonaj wpłatę on – line

Numer konta możesz znaleźć w zakładce KONTAKT

 

Facebook

Reklama

reklama 1

reklama 2

Licznik odwiedzin

359710
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogólnie
183
303
2787
4085
9216
15674
359710

Twój adres IP: 54.167.3.71
Aktualny czas: 2018-02-17 23:20:01

Bądź na bieżąco!!!

reklama reklama reklama