Tym razem w ramach realizowanego projektu odwiedziliśmy Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu (21.10.2014r.), gdzie w naszych  zajęciach uczestniczyło ponad 60 uczniów tej szkoły. Na początku zajęć młodzież rozwiązuje prosty test dotyczący znajomości zagadnień dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji ARTS i BDC oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.
Kolejne informacje w następnym poście

Dzisiaj tj. 20.10.2014r.  ruszyliśmy z realizacją Projektu "OD PIESZEGO DO KIERUJĄCEGO" czyli o bezpieczeństwie uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Byliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego, gdzie przedstawiliśmy problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla ponad 120 uczniów tej szkoły.  
 
Na zdjęciach uczniowie rozwiązują pre - test (test wstępny przed naszymi wykładami) dotyczący obecnej wiedzy na stawiane pytania dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji ARTS oraz Bezpiecznie Do Celu jak i zagadnień z zakresu ruchu drogowego.
 
Wkrótce kolejne relacje.

 

PA2003301

W dniu 19.09.2014 r. Fundacja BDC podpisała umowę o realizację zadania publicznego w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” pod tytułem „Od pieszego do zmotoryzowanego”, czyli o bezpieczeństwie uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zgodnie z umową operatorem realizacji w/w zadania publicznego w jest Fundacją Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

arts logo

Głównym założeniem projektu jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowana do dzieci i młodzieży, stanowiącą znaczną część pieszych i rowerowych uczestników ruchu drogowego, która od 13 roku życia uzyskuje możliwość nabycia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Projekt ten wpisuje się w szeroko rozumiany cel Fundacji BDC - działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, a w szczególności cele określone § 9 ust. 2, 5, 6 i 8 statutu fundacji, mówiące m.in. o:

  • poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • edukacji i reedukacji uczestników ruchu drogowego i innych zagrożonych osób;
  • wspieraniu działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • prowadzeniu wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym

Zgodnie z § 10 pkt 6 i 7 statutu, FBDC realizuje te cele poprzez wspieranie edukacji komunikacyjnej oraz prowadzenie spotkań dyskusyjnych.

Projekt stanowi odpowiedź na aktualną sytuację panującą na polskich drogach, którą wyraża ilość kolizji, wypadków oraz liczba rannych i ofiar śmiertelnych. Pod tym względem Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, o czym informuje Eurostat oraz Komenda Główna Policji. Wpływ na taki stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają głównie 3 czynniki:

  • ciągły wzrost pojazdów (dane GUS, SAMAR),
  • wciąż niedostosowana infrastruktura drogowa (np. brak obwodnic wielu miast i rosnące natężenie ruchu pojazdów w miastach – GDDKiA),
  • nieprzestrzeganie elementarnych zasad przez samych kierujących i innych uczestników ruchu, w tym pieszych.

O ile ciężko dokonać odwrócenia trendu zakupu pojazdów czy szybkiego stworzenia sytemu drogowego, o tyle znacznie łatwiej przystąpić do działań edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego, celem poprawy poziomu jego bezpieczeństwa, dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad w ruchu drogowym oraz uświadomieniu negatywnych następstw ich nieprzestrzegania. Pozwala to na budowanie poczucia bezpieczeństwa na polskich drogach, która stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o poziomie życia, bowiem każdy korzystający z jakiegokolwiek środka lokomocji lub poruszając się pieszo, staje się mimowolnie uczestnikiem ruchu drogowego. Zatem ogromna potrzeba poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach leży w interesie wszystkich osób.

Niezwykle istotną rolę spośród wszystkich uczestników ruchu, odgrywają osoby w wieku gimnazjalnym i licealnym, bowiem od 13 do 18 roku życia nabywają oni prawa do uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (skutery, quady, motocykle i samochody osobowe). Jest to istotny aspekt prawny warunkujący aktualny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ osoby do 25 roku życia określane są mianem osób stwarzających potencjalnie największe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych (wyższe ubezpieczenia OC/AC dla młodych kierowców), w systemie prawnym (mniejszy margines tolerancji – punktów karnych dla krótkich stażem kierowców) oraz w statystykach prowadzonych przez KGP. Taka ocena wiąże się również z opisywanymi w psychologii psychospołecznymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka, który w wieku 13-22 lat jest skłonny do podejmowania wysokiego ryzyka przy ograniczonej zdolności do oceny konsekwencji swoich działań, a także wykazuje duże potrzeby poznawcze. Problemy te potęgowane są dodatkowo przez społeczne przyzwolenie na kierowanie pojazdami (np. quady, traktory) przez nieuprawnione osoby nieletnie oraz spożywanie alkoholu i stosowanie narkotyków przez młodzież. Stąd niezbędnym jest podjęcie edukacyjnych działań skierowanych do osób w wieku gimnazjalnym i licealnym, które zaspokoją ich potrzeby poznawcze, ograniczą skłonność do podejmowania wysoce ryzykownych zachowań na drodze oraz wykształcą w nich odpowiedzialną postawę, co przyczyni się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.

bis-header1

W dniu 18 grudnia przeprowadziliśmy prelekcję dla ok. 300 uczestników Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia odbyły się w MCK Sokół w Nowym Sączu i dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drogach nie tylko pieszych ale też i kierujących. Rozdaliśmy opaski odblaskowe oraz rozbudziliśmy dyskusję dotyczącą omawianych tematów.

 

W dniu 18.11.2014r. na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Chełmcu przed wywiadówką przeprowadziliśmy szkolenie dla rodziców oraz grona pedagogicznego pt. "WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY - NARKOTYKI". W trakcie prezentacji multimedialnej szczególnie zwróciliśmy uwagę na wygląd, zażywanie oraz tzw. gadżety biorącego. Omówiliśmy też odpowiedzialność karną i społeczną jaka ciąży na posiadaczu, jego rodzicach oraz nauczycielach.

 

 

Przydatne linki

Zapraszamy do zakładki przydatne linki.

Wykonaj wpłatę on – line

Numer konta możesz znaleźć w zakładce KONTAKT

 

Facebook

Reklama

reklama 1

reklama 2

Licznik odwiedzin

380423
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogólnie
46
660
1110
777
3174
4244
380423

Twój adres IP: 54.162.224.176
Aktualny czas: 2018-06-24 07:12:02

Bądź na bieżąco!!!

reklama reklama reklama